Prezzi e quotazioni usato: TOYOTA RAV4

Modello / Versione MY 2014 2013 2012 2011 2010
RAV42.0 5p MY 2005 - - - - 11.900
RAV42.0 Autom. Luxury 5p MY 2005 - - - - 14.400
RAV42.0 Autom. Sol 5p MY 2005 - - - - 13.200
RAV42.0 Luxury 5p MY 2005 - - - - 13.800
RAV42.0 Sol 5p MY 2005 - - - - 12.700
RAV42.0 VVT-i 16V MY 2005 - - - - 11.300
RAV42.0 VVT-i 16V Crossover Exclusive MY 2005 - - - - 12.700
RAV42.0 VVT-i 16V Crossover Exclusive Multidrive S MY 2005 - - - - 13.500
RAV42.0 VVT-i 16V Exclusive MY 2005 - - - - 12.700
RAV42.0 VVT-i 16V Exclusive Multidrive S MY 2005 - - - - 13.500
RAV42.0 VVT-i E5 Cross Sport MY 2005 - - 16.100 14.000 11.700
RAV42.0 VVT-i Multidrive s Crossover Exclusive MY 2005 - - 18.700 16.300 13.600
RAV42.0 VVT-i Multidrive s Exclusive MY 2005 - - 18.800 16.400 13.700
RAV42.0 VVT-i Valvematic Crossover Exclusive MY 2005 - - 17.900 15.600 13.000
RAV42.0 VVT-i Valvematic Exclusive MY 2005 - - 18.100 15.800 13.100
RAV42.2 D-4D 136cv 5p MY 2005 - - - - 13.300
RAV42.2 D-4D 136cv DPF 5p MY 2005 - - - - 13.500
RAV42.2 D-4D 136cv Luxury 5p MY 2005 - - - - 15.300
RAV42.2 D-4D 136cv Luxury 5p MY 2005 - - - - 15.600
RAV42.2 D-4D 136cv Sol 5p MY 2005 - - - - 14.400
RAV42.2 D-4D 136cv Sol 5p MY 2005 - - - - 14.100
RAV42.2 D-4D 150cv Cross Sport MY 2005 - - 18.000 15.800 13.300
RAV42.2 D-4D 150cv DPF MY 2005 - - 18.000 15.700 13.200
RAV42.2 D-4D 150cv DPF A/T Crossover Executive MY 2005 - - 21.800 19.100 16.100
RAV42.2 D-4D 150cv DPF Crossover Exclusive MY 2005 - - 20.100 17.600 14.800
RAV42.2 D-4D 150cv DPF Exclusive MY 2005 - - 20.100 17.600 14.800
RAV42.2 D-4D 177cv Luxury 5p MY 2005 - - - - 16.500
RAV42.2 D-4D 177cv Sol Plus 5p MY 2005 - - - - 15.400
RAV42.2 D-CAT 177cv D-CAT Crossover Executive MY 2005 - - 22.000 19.200 16.200
RAV42.2 D-CAT 177cv D-CAT Exclusive MY 2005 - - - - 15.800
RAV4Crossover 2.0 Autom. Sol 5p MY 2005 - - - - 13.200
RAV4Crossover 2.0 Sol 5p MY 2005 - - - - 12.700
RAV4Crossover 2.2 D-4D 136cv Sol 5p MY 2005 - - - - 14.100
RAV4Crossover 2.2 D-4D 136cv Sol 5p MY 2005 - - - - 14.400
RAV4Crossover 2.2 D-4D 177cv Luxury 5p MY 2005 - - - - 16.700
Back To Top